Multipitch

Multipitch klättring innebär att man klättar en lång led med flera stop där man säkrar upp sin partner eftersom. Klättringen mellan dessa stopp/standplatser kallas för replängd/pitch. Den svenska översättningen för Multipitch är att “klättra långtur”. På kursen kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att kunna klättra multipitch på bult. Under kursens 6 timmar, kommer du bland annat att lära dig; kommandon, rappellering, enklare räddningsmanövrar, standplatsbygge, säkringstekniker, rephantering och användbara knutar. Observera att vi bara kommer klättra långturer med bultade ankare och replängder, för kurs i multipitch på traditionella säkringar se Traditionell klättring -Intro